Конференція з обрання члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

25 січня 2022 року у радіохабі Суспільного мовлення відбулася конференція з обрання члена наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України від правозахисної сфери. До конференції було допущено 32 організації, 31 з них делегували своїх кандидатів. Участь у конференції від ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» взяв Голова організації Олександр Вознюк.

Новим членом наглядової ради Суспільного було обрано Олександра Павліченко. За його кандидатуру представники громадських організацій та об’єднань віддали 100 балів. Тепер Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має затвердити його кандидатуру, після чого він зможе брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Нагадаємо, що Суспільне телебачення і радіомовлення України створене з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства. Основними завданнями НСТУ є:

1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном;

2) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;

3) сприяння консолідації українського суспільства;

4) розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;

5) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп;

6) оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;

7) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;

8) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.

Відповідно до чинного законодавства України, Нагляд за діяльністю НСТУ здійснює Наглядова рада, яка: визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут та контролює його виконання, призначає п’ять членів редакційної ради НСТУ, обирає на конкурсних засадах Голову НСТУ та членів правління НСТУ, затверджує щорічний звіт про діяльність НСТУ, забезпечує його оприлюднення, приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ, а також здійснює інші передбачені Законом та Статутом НСТУ права та обов’язки.

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» вітає Олександра Павліченка, нехай цей старт буде по-справжньому успішним!

Переглянути відеозапис конференції:

Прес-центр

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.