Обговорення Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні


30 жовтня 2020 року відбулося регіональне онлайн-обговорення проекту нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Всеукраїнську громадську організацію інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» на заході представляв Голова Організації-Олександр Вознюк.
Метою зустрічі стало обговорення напрацьованого робочою групою проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також пошук шляхів вирішення тих проблем та перешкод, що наразі існують у сфері розвитку громадянського суспільства.
Учасники заходу серед яких представники інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та експертів працювали в малих групах, де мали змогу детального обговорити проблемні питання у сфері розвитку громадянського суспільства, а також запропонувати власні шляхи їх подолання.
Олександр Вознюк зазначив, що становлення демократичної, правової та соціальної держави тісно пов’язане з розвитком громадянського суспільства як відокремленої від держави, державного регулювання та бізнесу сфери суспільної діяльності громадян, які об’єднуються для прийняття спільних рішень, захисту прав та інтересів, а також досягнення спільного блага, у тому числі у взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими політичними інститутами та бізнесом.
На думку спікера однією з серйозних проблем на сьогоднішній день є дискримінація громадських об’єднань самою державною, яка надає преференції окремим ГО порушуючи тим самим принцип рівності. Спікер вказав, що має бути забезпечено рівний доступ громадських об’єднань до бюджетного фінансування. Неприпустимо створювати такі умови, коли одні громадські об’єднання мають привілеї щодо фінансування перед іншими, оскільки це прямий шлях до зловживань та корупційних схем. За відсутності конкурентного середовища та фінансування окремих громадських об’єднань лише за фактом їхнього існування, у останніх зникає будь-яка мотивація займатися корисною діяльністю , а існує лише імітація такої діяльності. Олександр Вознюк зазначив, що фінансування має здійснюватися виключно на конкурсних засадах, процедури захисту проектів мають бути відкритими . Саме за таких умов громадянське суспільство буде розвиватися та ефективно функціонувати.
Не оминув Голова ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» і проблему формування та реалізації державної політики у певній сфері без залучення та консультацій з представниками громадянського суспільства, які в ній діють акцентувавши увагу, що принцип «жодних рішень для громадянського суспільства без громадянського суспільства» порушуватись не має.
Олександр Вознюк підтримав озвучену учасником групи думку щодо необхідності створення сприятливих умов для реалізації громадянами права на об’єднання та утворення організацій (інститутів) громадянського суспільства шляхом спрощення реєстраційних процедур для організацій громадянського суспільства, у тому числі скорочення строків реєстрації; впровадження процедур подання документів в електронній формі, проте виступив проти запропонованого розширення кола суб’єктів реєстрації оскільки є ризик зловживань та некомпетентних рішень у цьому випадку.
Також було обговорено необхідність створення правових, регуляторних та економічних умов для державної підтримки соціального підприємництва, зокрема шляхом забезпечення доступу організацій громадянського суспільства як суб’єктів соціального підприємництва до державної підтримки розвитку малого підприємництва (зокрема, фінансової та консультаційної), а також забезпечення доступу організацій громадянського суспільства як суб’єктів соціального підприємництва до державної підтримки зайнятості категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» вдячна організаторам та модератору за організацію заходу та сподівається, що спільна подальша робота учасників призведе до подолання тих проблем та перешкод, що наразі існують у сфері розвитку громадянського суспільства.

Прес-центр

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.