Розробка проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні
01 лютого 2021 році представники ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» взяли участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з розроблення проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Засідання відбулося в он-лайн форматі, головуючий заходу-Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Учасники заходу обговорили пропозиції щодо плану організації робіт з розроблення Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, а також затвердили Робочий план з розробки проекту Концепції державної цільової програми «Стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні».
Учасниками обговорення було попередньо виокремлено наступні тематичних напрямки Концепції, серед яких:
1. суспільна безбар’єрність, тобто забезпечення гідних умов участі окремих людей та соціальних у житті громад, реалізація можливостей для їхньої участі у процесі розвитку культури, забезпечення дозвілля та середовища до самовираження;
2. освітня безбар’єрність – створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, а також перенавчання та опанування додатковими навичками;
3. економічна безбар’єрність – забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом для таких суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю;
4. громадянська безбар’єрність – забезпечення доступу до процесів ухвалення рішень для всіх суспільних груп, що зазнають дискримінації та виключення; сприяння рівній участі у політичних процесах та функціонуванні політичних інститутів;
5. фізична безбар’єрність – створення шляхом розробки та реалізації відповідних стандартів, планів, проектування, реконструкцій, закупівель, будівництва середовища, в якому громадські споруди та публічні місця, транспорт і послуги на рівні громади та держави є фізично доступними для всіх суспільних груп, включаючи людей з інвалідністю, маломобільних людей, батьків з дитячими візочками та ін.
6. цифрова безбар’єрність – забезпечення доступу до публічних та інших послуг он-лайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх людей, людей з інвалідністю, людей, які проживають у сільській місцевості.
Наразі передбачаються наступні заходи:
1. Проведення внутрішнього запуску для формування складу урядово робочої групи та експертних робочих груп. Урядова робоча група складатиметься із представників профільних ОГС, ЦОВВ та Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини. Експертні робочі групи формуються за 6 напрямками Концепції. Координатор очолюватиме всі експертні групи, до яких входитимуть аналітики, представники ПРООН та ЮНІСЕФ, а також залучені представників ОП, міністерств, ОМС та ГО;
2. Проведення зустрічі урядової робочої групи з метою оголошення старту проекту, презентації підходу до роботи над проєктом Концепції, таймлайну та можливостями для долучення до роботи відповідної експертної робочої групи.;
3. Вивчення проблематики та напрацювання гіпотез Концепції Державної цільової програми безбар’єрності. Робота вестиметься у межах кожної експертної робочої групи та передбачає аналіз попередніх матеріалів, проведення інтерв’ю з експертами та напрацювання гіпотез;
4. Проведення зустрічей за кожним визначеним напрямком Концепції і з метою представлення та зібрання фідбеку.
5. Збір та опрацювання всіх матеріалів та пропозицій.
Голова ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» Олександр Вознюк вказав присутнім на необхідність залучення народних депутатів України до складу Робочої групи пояснивши таку необхідність тим, що для успішної реалізації змін необхідно вносити зміни в ряд законів України, в тому числі і щодо відповідальності уповноважених посадових осіб, а тому існує необхідність долучити представників нормотворчої діяльності в процес. Так, для прикладу він зазначив, що наразі в Україні є чинними державні будівельні норми «Інклюзивність будівель та споруд», які поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель та споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб мало мобільних груп населення, проте відсутній механізм контролю та відповідальності щодо невиконання та/або неналежного виконання вище зазначених державних будівельних норм.
Голова громадської організації «FightforRight/Боротьба за права» Юлія Сачук зазначила, що під час підготовки проекту Концепції обов’язково мають бути залучені представники цільової аудиторії-люди з інвалідністю та громадські організації людей з інвалідністю для забезпечення принципу «нічого для нас без нас» .
ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» дякує Міністерству розвитку громад та територій України за технічну підтримку та організацію заходу.

Прес-центр

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.