Відбулося четверте засідання робочої групи із забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в місті Києві


26 травня 2017 року в приміщенні Апеляційного суду Київської області відбулося четверте засідання Робочої групи із забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в місті Києві.
На черговому засіданні робочої групи було звернуто увагу, що статтями 7, 8, 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» врегульовано питання щодо здійснення правосуддя в Україні на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до Закону.
Конвенція про права інвалідів в статті 9 («Доступність») регламентує, що держави-учасниці повинні вживати належних заходів щодо забезпечення інвалідам доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації тощо, у тому числі до будівель, усунувши перешкоди, які заважають цій доступності.
Забезпечення доступності споруд для людей з особливими потребами може відбуватися тільки шляхом проведення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати оточуюче середовище до потреб таких людей з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного обмеження і специфіки нозологій.
Серед першочергових завдань, які стоять перед судовою владою щодо реалізації права громадян на доступ до правосуддя є забезпечення належного доступу до приміщень суду, судової інформації та участі в судовому процесі людей з особливими потребами.
Учасники робочої групи доповіли про стан доступності до судової установи осіб з інвалідністю та мало мобільних груп населення приміщення, зокрема, згідно порядку денного заслухали інформацію Апеляційного суду міста Києва, яким було презентовано довідник з наочним зображенням умови та стандартів доступу до приміщення суду, проведені тренінги для працівників апарату та впровадженні технології, що дозволять користування сайтом особам з вадами зору. Детальніше ознайомитися можна.
Також за допомогою представника Національної асамблеї інвалідів – Олега Полозюка, який надав рекомендації з приводу її покращення, обговорено стан доступності до приміщення Апеляційного суду Київської області для осіб з інвалідністю, рекомендації прийняті до уваги судом. Враховано позитивні здобутки суду щодо встановлення в приміщені суду терміналу для надання судових послуг, в т.ч. сплати судового збору.
Представником Київського апеляційного адміністративного суду надано інформацію відносно проведеної роботи та планів подальшого покращення доступності суду для осіб з вадами зору.
Наступне засідання робочої групи відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації України 23 червня 2017 року.

Прес-центр

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.